wycieczki lubelszczyzna

Nr 5    Przez pola, łąki, lasy


1.    Zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów lasu, łąki i pola w Dąbrowie.
2.    Rozpoznanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt występujących na polu, w lesie z użyciem klucza do oznaczania gatunku
3.    Obserwacja życia na brzegu rzeki, analiza chemiczna.

Nr 6    Ocena stanu środowiska


1.    Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Hajdowie.
2.    Rola obszaru chronionego krajobrazu na przykładzie doliny Ciemięgi.
3.    Analiza chemiczna wody.

Nr 7    Wodny świat roślin i zwierząt


1.    Charakterystyczne rośliny i zwierzęta poszczególnych stref jeziora Firlej (obserwacje z wykorzystaniem lup i mikroskopu).
2.    Różnorodne środowiska wokół jeziora – łąki torfowe, leśne uroczyska.Cena:

35,00 zł/os. – 45 os.;

40,00 zł/os. – 40 os.;

45,00 zł/os. – 35 os.


Cena dotyczy wycieczek nr 5 – 7

Zapytaj o wycieczkę

Podaj nr lub nazwę wycieczki, o którą chcesz zapytać.