WYCIECZKI BEZPŁATNE SIERPIEŃ 2020

BEZPŁATNE ZWIEDZANIE LUBLINA


08 sierpnia 2021 r. ( niedziela ), godz.10.00 przed Pocztą Głowną

Centrum Lublina


Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście,


ul. Bramowa, Rynek, ul. Grodzka,

 

Wzgórze Zamkowe( dziedziniec)

 

 

 

 

 

WYCIECZKA

 

28 sierpnia 2021 r. (sobota ), godz.11.00 Plac Zamkowy


POŻEGNANIE LATA


Dąbrowica – gniazdo rodowe rodziny


Firlejów, Snopków – zespół pałacowo-


parkowy z XIX w. rodziny Bobrowskich.,


Jastków - zwiedzanie cmentarza


wojennego Legionistów poległych


w bitwie pod Jastkowem w 1915 r.,


oraz


drewnianego kościoła pw. N.M.P.

 

Królowej Polski
Wycieczka zakończona piknikiem

 

integracyjnym z ogniskiem


i kiełbaskami


Cena: 75 zł/os


Cena zawiera: transport, ubezpieczenie NNW,

 

opiekę pilota/przewodnika,  ognisko z kiełbaskami


Zapytaj o wycieczkę

Podaj nr lub nazwę wycieczki, o którą chcesz zapytać.