Szlakiem Ignacego Kraszewskiego

Nr 16     Szlakiem Ignacego Kraszewskiego

1. Wisznice: cmentarz z grobowcami rodziny Kraszewskich
2. Romanów: Muzeum J.I. Kraszewskiego
3. Hanna: Kościół (dawna cerkiew unicka)
4. Ortel Królewski- najpiękniejszy drewniany kościół na Podlasiu
 
           
Cena:     

69,00 zł/os. – 45 os.;         

73,00 zł/os. – 40 os.;         

80,00 zł/os. – 35 os.

Zapytaj o wycieczkę

Podaj nr lub nazwę wycieczki, o którą chcesz zapytać.