DOFINANSOWANIE DO TURNUSU

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO:
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny składa się wniosek we właściwym dla adresu zamieszkania PCPR (dla Miasta Lublin-MOPR, ul. Diamentowa 2) wraz ze skierowaniem na turnus rehabilitacyjny od lekarza np. POZ oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze znacznym lub umiarkowym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się także o dofinansowanie dla opiekuna, pod warunkiem wpisania przez lekarza na skierowaniu konieczność pobytu takiej osoby.
Druki wniosków można pobrać na stronie:

- MOPR Lublin: 
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym/on_5

- PCPR Lublin: 
http://lublin.naszepcpr.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/dofinansowanie-do-uczestnictwa-w-turnusie-rehabilitacyjnym

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinasowania osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny informuje BT hubertus o decyzji oraz warunkach jakie musi spełniać organizator i ośrodek, by móc odbyć turnus oraz wypełnia druk: Informacja o wyborze turnusu, dołączony do decyzji, w którym wpisuje Organizatora: Gucma Krzysztof Biuro Turystyczne hubertus ; ul. Narutowicza 69, 20-017 Lublin oraz ośrodek, w którym odbędzie się turnus: Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny KRYWAŃ ; ul. Sądelska 121 B, 34-531 Murzasichle.


Każda osoba niepełnosprawna, która wyjeżdża na turnus, nie zależnie od tego, czy ma dofinansowanie, czy nie, musi złożyć w BT hubertus najpóźniej 10 dni przed wyjazdem kopię orzecznia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.

Zapytaj o wycieczkę

Podaj nr lub nazwę wycieczki, o którą chcesz zapytać.