Bezpłatne zwiedzanie Lublina

Wycieczki 2023;

 

 

21.05.2023

Biblioteka Woj. im. Hieronima Łopacińsk.

Godz. 10.00

- Biblioteka Wojewódzka im. Hieronima Łopacińskiego: wystawa czasowa poświęcona miejscowości

Czemierniki i osób z tą miejscowością związanych;

 

- przejście ulicą G. Narutowicza, ul. Okopową (fontanna projektu Tomka Kawiaka), ul. Górną, Ul. Dolą

Panny Marii z dojściem do tzw. Baszty Wodnej z XVI w., Pałac Tarłów (z zewnątrz).

 

 

Biuro Turystyczne „hubertus” 20-017 Lublin ul. Narutowicza 69

 

815345713

 

 

 

 

 

 

02.04.2023

Nowe obiekty centrum Lublina i ich architektura


a sąsiedztwo obiektów historycznych

Ogród Saski Wejście Głowne 10;00

 

Krakowskie Przedmieście, ul. Wieniawska, ul. Lubo-melska, ul. Spokojna, ul. Ogrodowa, ul. Niecała, ul. Staszica.

 

 

 

05.03.2023

godzina 10;00

Brama Główna Ogrodu Saskiego

Kobieta na mapie Lublina

 

- Skwer 100-lecia praw wyborczych Polek;

- Pomnik Honorowych Dawców Krwi (postać kobiety trzymającej serce z umieszczonym na nim krzyżem)


- tablica pamiątkowa poświęcona Błogosławionej Siostrze Marcie Wołowskiej (na oficynie Pałacu

Morskich);

- Pomnik Matki Sybiraczki przy Centrum Kultury;

- krótka historia o klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - wizytki (Centrum

Kultury),

- krótka historia klasztoru Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy (ul. Narutowicza)

- Pomnik Unii Lubelskiej – płaskorzeźby alegoryczne kobiet przedstawiających Polskę i Litwę

Tablica pamiątkowa poświęcona Pelagii Pietrzak Majewskiej (wielokrotna mistrzyni zawodów w

szybownictwie) – ul. Staszica;

- tablica pamiątkowa poświęcona założycielom Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, m. in Wandzie

Hempel Papiewskiej;

- figura Matki Boskiej Niepokalanej przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła

- dawne więzienie dla kobiet „Dorotka”

- tablica pamiątkowa poświęcona lubelskiej poetce Franciszce Arnsztajnowej

- Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (emerytowanych nauczycielek) przy ul.

Archidiakońskiej.

 

 

 

 

 

 

 

5.02 2023 

Zapraszamy na Bezpłatny spacer 

Śladami Lubelskich Żydów  

10;00 Plac Zamkowy

Kamienna tablica z mapą dawnej dzielnicy żydowskiej, latarnia upamiętniająca

zamordowanych przez Niemców lubelskich Żydów, miejsce po dawnej

synagodze Macharszala,-wizyta w Towarzystwie Społeczno-Kultularnym

Żydów w Polsce oddział w Lublinie tablica upamiętniająca Jakuba

Izaaka Horowica „Widzącego z Lublina”, podwórko kamienicy przy

ul. Lubartowskiej gdzie żył i pracował ostatni parasolnik Nuchym

Szyc – poeta i prozaik religijny, Lubartowska 10 – Izba Pamięci

Żydów w bożnicy Chewra Nosim (około 11.00, dobrowolne datki na

utrzymanie bożnicy), Pomnik Ofiar Getta przy ul. Niecałej.

Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

 

Spacery archiwalne - 2022 r.

 

Wycieczki bezpłatne- Styczeń 2022

Wycieczki bezpłatne- Luty 2022

Wycieczki bezpłatne - Marzec 2022

Wycieczki bezpłatne- Kwiecień 2022

Wycieczki bezpłatne- Maj 2022

Wycieczki bezpłatne- Czerwiec 2022

Wycieczki bezpłatne - Lipiec 2022

Wycieczki bezpłatne - Sierpień 2022

Wycieczki bezpłatne - Wrzesień 2022

Wycieczki bezpłatne - Listopad 2022

 

 

Spacery archiwalne:

Wycieczki bezpłatne- Kwiecień 2021

Wycieczki bezpłatne- Maj 2021

Wycieczki bezpłatne- Czerwiec 2021

Wycieczki bezpłatne- Lipiec 2021

Wycieczki bezpłatne- Sierpień 2021

Wycieczki bezpłatne- Wrzesień 2021

wycieczki bezpłatne- Pażdziernik 2021

Wycieczki bezpłatne- Listopad 2021

Wycieczki bezpłatne- Grudzień 2021

 

ROK 2020

Wycieczki bezpłatne- Styczeń 2020

Wycieczki bezpłatne- Luty 2020

Wycieczki bezpłatne- Marzec 2020

Wycieczki bezpłatne- Kwiecień 2020

Wycieczki bezpłatne- Czerwiec 2020

Wycieczki bezpłatne- Lipiec 2020

Wycieczki bezpłatne- Sierpień 2020

Wycieczki bezpłatne- Wrzesień 2020

Wycieczki bezpłatne - Październik 2020

Zapytaj o wycieczkę

Podaj nr lub nazwę wycieczki, o którą chcesz zapytać.